Photo by Jhon Portuguez

Noong Marso 3, 2020, ang Konseho ng Barangay Mabini sa pamumuno ni Hon. Ruel G. Igam ay nagpasa ng Bgy. Resolusyon Blg. 17 Series ng 2020 na nagdeklara ng Canovas Ruins, kasama ang Barriong Lagi Beach at Pinagkulitan Cave, bilang mga Barangay Tourism Site.

Ang hakbang ay nangyari matapos magsagawa ang Municipal Tourism Office (MTO) ng isang Cultural Mapping Workshop noong Oktubre 14-16, 2020. Ang Municipal Tourism Office at ang Konseho ng Barangay Mabini ay sumang-ayon na ang mga nasabing site ay dapat protektahan at ideklara ang mga ito bilang mga Barangay Tourism Site. Ito ay ang unang hakbang sa direksyon na iyon. Ang susunod na hakbang ay ang tulong ng MTO sa pagbabalangkas ng mga patakaran at plano para sa maayos na pamamahala ng mga site. Kinakailangan din ng Barangay Mabini ang tulong ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa pamamahala ng mga mga eco-system nito.

Sa panahon ng Cultural Mapping Workshop, ang Canovas Ruins ay napili bilang destination symbol ng Mabini. Ang mga kalahok ay gumawa ng desisyon na iyon dahil sa kahalagahang pangkasaysayan nito at katangian bilang kauna-unahang sawmill sa Lalawigan ng Palawan. Ang istraktura ay itinayo ng Canovas Family, isa sa mga unang pamilyang Kastila sa El Nido, noong Abril 3, 1923 dahil ang kanilang negosyo sa panahong iyon ay paghahatid ng mga troso sa Maynila.

Ang Barriong Lagi Beach, na nasa tabi ng isang lugar ng bakawan at ng Canovas Ruins, ay isang lugar ng libangan sa komunidad at dinadalaw din ng mga residente ng mga kalapit na barangay. Ang nasabing beach ay nag-aalok ng isang perpektong tanawin ng Shark Fin Bay na may isla ng Imorigue sa background. Samantala ang Pinagkulitan Cave ay potensiyal na hiking at swimming destination sa mga kagubatan ng Mabini.

June 3, 2021